1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İLANI

2015-10-26 08:26:53

 Konya İli Akören İlçesi Tülce Mahallesinde 293 ada 141 numaralı parselde İbadet Alanı düzenlenmesine ilişkin 14272,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesince Konya Büyükşehir Belediye Meclisince 18.09.2015 tarih ve 1127 sayılı kararı ile onaylanmış olup; onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediye Başkanlığımızca Belediye internet sitesinden ve  ilan panosunda 3194 sayılı İmar Kanununun 8.Maddesince 26.10.2015 tarihi ile 26.11.2015 tarihi mesai bitimine kadar 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.