2016 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

2016-04-29 10:34:06

                                 

2016 MAYIS AYI  MECLİS GÜNDEMİ

 

 

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.-21. maddesine istinaden Belediye Meclisinin Mayıs  2016 Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki

gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2016 Pazartesi  günü saat 10:00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                       29/04/2016

  

 

 

                                                                                                               Ekrem TULUKCU

                                                                                                           Akören Belediye Başkanı

 

 

  

 

 

G  Ü  N  D  E  M                   :

 

1-     Akören Belediyesinin 2015 Mali Yılı İdari Kesin Hesabının Görüşülmesi

      2 - Gündeme Getirilecek Ek Maddelerin Görüşülmesi