2016 YILI TEMMUZ AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI

2016-06-28 11:16:53

                                 

SN : DOSYA

 

 

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.-21. maddesine istinaden Belediye Meclisinin Temmuz  2016 Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/07/2016 Cuma  günü saat 18:30’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                       28/06/2016

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Ekrem TULUKCU

                                                                                                           Akören Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

G  Ü  N  D  E  M                   :

 

1-     42 FCZ 12 Plakalı Çöp Toplama Aracının Kamu Hizmetine Tahsisiyle İlgili Karar Alınması

2-     İlçemiz Dutlu Mah. Bulunan Un Değirmeni Hakkında Karar Alınması

      3 - Gündeme Getirilecek Ek Maddelerin Görüşülmesi