AĞUSTOS 2016 MECLİS TOPLANTISI

2016-08-02 11:55:07

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.-21. maddesine istinaden Belediye Meclisinin

Ağustos  2016 Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

üzere 04/08/2016 Perşembe günü saat 10:00'da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda

hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                                   02/08/2016

                                                                                            Ekrem TULUKCU

                                                                                       Akören Belediye Başkanı

GÜNDEM:

1-Gündeme Getirilecek Maddelerin Görüşülmesi