AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

2015-11-12 12:24:05

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

AKÖREN  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  İLAN

 

  1.Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Ahmediye,Karahüyük ve Orhaniye Mahallelerinde aşağıdaki listede tapu bilgileri bulunan 9 adet arsanın,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ve şartname dahilinde Açık Teklif (Açık Artırma)  Usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

2.          İhale 25.11.2015 Çarşamba günü Saat 10:00’da Belediyemiz Encümeni tarafından Belediye  Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, ihaleye istekli katılmadığı takdirde 1 hafta sonra 02.12.2015 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

3.           İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte  Belediye Encümeni serbesttir.

4.          İsteklilerin, ihale günü ve ihale saatinden  önce istenen belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır.Belirtilen saatten sonra gelen istekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.          2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı kişi yâda kuruluşlar ihaleye katılamazlar.

6.          İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a.Dilekçe, Kimlik Fotokopisi (veya Onaylı Nüfus Kayıt Örneği)

b.Tebligat için adres beyanı,

c.İkametgah İlmuhaberi

d.Vekaleten katılma durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri(Noter Onaylı)

e.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli ve şartname bedelini Belediyemiz hesaplarına yatırdıklarına dair dekont veya makbuz,

f.Tüzel Kişi olması halinde,İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,Tüzel Kişilik adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

g.Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

 

7.          İhale Bedeli Üzerinden % 18 KDV alınacaktır.

8.          Şartname bedeli 50,00 TL olup, şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

 

 

11.11.2015

                                                                                                                                                  Ekrem TULUKCU

                                                                                                                                             Akören Belediye Başkanı

 

 

 

SIRA

 NO

MAHALLE

NİTELİĞİ

ADA-PARSEL

M2

MUHAMMEN   BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

ÖDEME ŞEKLİ PEŞİN

İHALE SAATİ

1

Ahmediye

Arsa

129-3

1.382,14

  6.000,00

180,00

% 100

10:00

2

Ahmediye

Arsa

129-4

   638,80

  2.800,00

  85,00

% 100

10:05

3

Ahmediye

Arsa

129-7

   810,81

  3.500,00

110,00

% 100

10:10

4

Ahmediye

Arsa

132-2

2.831,41

12.500,00

375,00

% 100

10:15

5

Orhaniye

Arsa

116-5

   989,39

  4.400,00

135,00

% 100

10:20

6

Karahüyük

Arsa

188-4

1.555,97

  6.900,00

210,00

% 100

10:25

7

Karahüyük

Arsa

188-6

1.558,42

  6.900,00

210,00

% 100

10:30

8

Karahüyük

Arsa

192-4

2.059,31

  9.100,00

275,00

% 100

10:40

9

Karahüyük

Arsa

192-6

2.059,38

  9.100,00

275,00

% 100

10:45

 

 

 

 

Bilgi

Ağalar Mah. Altan Tufan Cad. No: 143 Akören / KONYA                          Bilgi: M.VAROL                                         

Tel: 0 332 4612378 – 4612379 Fak: 0 332 4613121                                e-posta: akoren-bld@hotmail.com