EYLÜL 2016 MECLİS TOPLANTISI

2016-09-01 09:14:31

  

SN : DOSYA

 

 

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.-21. maddesine istinaden

Belediye Meclisinin Eylül  2016 Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem

maddelerini görüşmek üzere 05/09/2016 Pazartesi  günü saat 10:00’da Belediye

Meclisi Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                              01/09/2016 

 

                                                                                                               Ekrem TULUKCU

                                                                                                           Akören Belediye Başkanı

 

 

G  Ü  N  D  E  M                   :

 

      1 - Gündeme Getirilecek  Maddelerin Görüşülmesi