KONYA AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR PLAN İLANI

24.10.2016

Konya İli Akören İlçesi Ağalar Mahallesinde 423 Ada 193, 435 ada 1, 436 ada 1 numaralı parsellerde Tarım ve Hayvancılık Alanı Düzenlemesine ilişkin (PtN : NİP ? 21823 ) Plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesince Konya Büyükşehir Belediye Meclisince 23.09.20 16 tarih ve 951 sayılı Meclis kararı ile onaylanmış olup; Onaylanan 1/5000 Olçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 Olçekli Uygulama İmar Planları Belediye Bakanlığımızca Belediye İnternet Sitesinden ve askı ilan panosunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesince 20.10.2016 tarih ve 21 .11.2016 tarihi mesai bitimine kadar bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Tutanak Tarihi :20.10.2016