KONYA AKÖREN BELEİYE BAŞKANLIĞI İMAR PLANI Askıya çıkarılış tarihi: 09.12.2016

2016-12-09 15:38:35

KONYA AKÖREN BELEİYE BAŞKANLIĞI İMAR PLANI

(WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İLAN ÇIKARILIŞ TUTANAĞI)

 

            Konya ili Akören ilçesi Ağalar Mahallesinde N28-B03- D Pafta 176  Ada 98-103 numaralı parselde toplu konut sahası alanı düzenlemesine ilişkin (PİN: NİP-21822) Plan İşlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı ve 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 3194 Sayılı imar kanununun 8 maddesince Konya Büyükşehir Meclisince 23.09.2016 tarih ve950 sayılı kararı olup; onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Belediye Başkanlığımızca Belediye internet sitesinde ve Askı ilan panosunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesince 08.12.2016 tarihi ile 09.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

            Askıya çıkarılış tarihi: 09.12.2016

 

 

            Konya ili Akören ilçesi Hacılar Mahallesinde N28-B03-C-4D Pafta  378  Ada 8-9-10-11-12-13-14-15-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-43 numaralı parselde Mezarlık sahası alanı düzenlemesine ilişkin (PİN: NİP-21824) Plan İşlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 3194 Sayılı imar kanununun 8. Maddesince Konya Büyükşehir Meclisince 23.09.2016 tarih ve 952 sayılı kararı olup; onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Belediye Başkanlığımızca Belediye İnternet sitesinden ve Askı ilan panosunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesince 08.12.2016 tarihi ile 09.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

            Askıya çıkarılış tarihi: 09.12.2016