MART 2017 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI

2017-02-28 12:27:04

 

 

 

 

 

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.-21. maddesine istinaden Belediye Meclisinin Mart 2017 Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/03/2017 Cuma günü saat 10:00’da Akören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                                28/02/2017

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Ekrem TULUKCU

                                                                                                           Akören Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                        :

 

1- Kayasu Mahallesi 147 Ada 7 Parselde bulunan

    Belediyemize ait binanın irtifa (kullanım) hakkının  

    devredilmesi ile ilgili kararın alınması.

2- Akören İlçe ve Mahallelerinin Sınırlarının Tespit Edilmesi.

3- Gündeme Getirilecek Maddelerin Görüşülmesi