OCAK 2017 MECLİS TOPLANTISI

2017-01-03 12:28:52

 SN : DOSYA

 

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.-21. maddesine istinaden Belediye Meclisinin Ocak  2017

Meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06/01/2017 Cuma  günü

saat 10:00’da Akören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                                                              03/01/2017

 

                                                                                                                Ekrem TULUKCU

                                                                                                           Akören Belediye Başkanı 

 

G  Ü  N  D  E  M                   :

 

1- Meclis Denetim Komisyonuna Üye Seçilmesi

2- 2017 Yılı Zabıta Maktu (Fazla Çalışma) Ücretinin Belirlenmesi

3- İlçemiz Tülce Mah. 225 Ada 10 Numaralı Parselde Bulunan Taşınmazla İlgili Satış Kararı Alınması

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesi

5- 2017 Yılı Ücret ve Tarifelerin Belirlenmesi

6- Gündeme Getirilecek  Maddelerin Görüşülmesi