AKÖREN'İN COĞRAFYASI- İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

  Akören İç Anadolu Bölgesinin güneybatı kısmında, Konya ilinin güneyinde yer almaktadır. Doğuda Çumra, batıda Seydişehir, güneyde Bozkır ilçeleri ile çevrili olup, kuzeyinde Abaz adı verilen dağlar yer almaktadır.       İlçenin alanı 516.8 km2 dir. Üç tarafı dağlar ve tepelerle çevrili olan Akören 37 ­_38 kuzey enlemleri ile 32_33 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Denizden 1175 m. Yükseklikte bulunan ilçede İç Anadolu Bölgesinin tipik ara iklimi hüküm sürer. Yazları oldukça sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlıdır. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı çoktur. En sıcak ay ortalaması 28_35 iken; en soğuk aylarda ısı sıfırın altında 25’e kadar düşer. Yağış daha çok ilkbahar ve sonbahar aylarında görülür.       İklim özellikleri:

            Akören ve çevresi, Toros Dağları’nın İç Anadolu’ya bakan yamaçlarında yer almaktadır. Coğrafi faktörler: Akören coğrafi konum itibariyle İç Anadolu Bölgesi’nin, Konya Bölümü’nün güneybatısında Torosların İç Anadolu’ya dönük yamaçları üzerindedir. Batısındaki dağların uzanışı ve kısa mesafede çok fazla yükseltiye sahip ulaşması doğu kesimlerinin ova karakterinde olması iklim özelliklerini etkilemektedir.

            Kıyı ile iç kesimler arasında büyük bir set oluşturan Toros Dağları, çalışma sahasında da Akdeniz ikliminin belirgin bir değişikliğe uğramasına yol açmaktadır. Akören genel anlamda bir plato özelliği gösteren sahanın batısında yer alır. Erenler-Alacadağ volkanik kütlesinin devamı şeklinde olan Ulusivri Dağı, yer yer nispi yükseltisi 1100-1300 m’yi bulmaktadır. Bu nedenle ova ile dağlar arasında yükseltiye bağlı olarak sıcaklık azalması, yağışın artması ve kar örtüsünün uzun süre yerde kalması gibi farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Sıcaklık: yıllık ortalama sıcaklık; Ocak ayı sıcaklık ortalaması 1,5oC’dir. Akören’in sıcaklık bakımından, Akdeniz iklimi ile ülkenin iç kesimlerinde görülen karasal iklim arasındaki geçiş özelliğinden çok, iç bölgelerdeki karasal iklim ile hemen hemen aynı özelliği taşıdığı fark edilir.

Ortalama yüksek sıcaklık: Temmuz ve Ağustos dışındaki aylarda sıcaklıklarda büyük oynamalar görülür. Ocak’tan Temmuz’a kadar sürekli artan ortalama sıcaklık, Ağustos’tan Ocak’a kadar da devamlı olarak düşmektedir.

Ortalama düşük sıcaklıklar: Ortalama düşük sıcaklıkların Ocak, Şubat, Mart ve Aralık aylarında 0,0oC’nin altına düştüğü görülür.

Rüzgâr: Akören ve çevresinde jeomorfolojik özelliklere bağlı olarak kuzey ve kuzeydoğu sektörlü rüzgarlar etkilidir.

Hakim rüzgar yönü: Akören’deki hakim rüzgar yönüne bakıldığı zaman kuzey sektörlü olduğu görülür.

Nispi nem: Nispi nemin en fazla olduğu ay %69 ile Ocak’tır. En düşük olduğu değer ise %33 ile Ağustos’tur.

Bulutluluk: Bulutluluk yıl içerisinde Kasım ayından itibaren yükselir. 4,1’lik bir değerle yıllık ortalamanın üzerine çıkar ve 7 ay boyunca ortalamanın üzerinde seyreder. En yüksek değere ise 6,7 ile Ocak ayında ulaşır. Ağustos’ta ise 1,6’lık değerle en düşük değer tespit edilir.

Açık ve kapalı günler: Akören’de açık ve kapalı günler incelendiğinde açık günler sayısı, kapalı gün sayısının 3 katına yakın olduğu görülür. Açık gün sayısının en fazla olduğu ay Ağustos, en az olduğu ay ise Ocak’tır. Açık gün sayısı Eylül’den Ocak’a kadar düşmekte Şubat’tan Ağustos’a kadar artmaktadır. Kapalı günler kış aylarında artmakta, ilkbaharda ise ikinci sırada yer almaktadır.

Sisli günler: en çok sisli gün sayısı Aralık’ta olup 3 gündür. Bunu Ocak ayı takip eder. Yılın 9 ayında sisli gün sayısı bir günü bile bulmaz. Be değerler bize sis olayının çok az ve nadir olduğunu ifade etmektedir.

Yağış miktarı: Akören’ de yağışın aylara dağılımı düzensizdir. Kış mevsiminde yağış azamisi, yaz mevsiminde ise yağış asgarisi söz konusudur. En yağışlı ay Aralık, en az yağışlı ayda Ağustos’tur. Akören’in aylık ortalama yağışlarının Aralık’tan Ağustos’a kadar devamlı düştüğü, Eylül’den itibaren de sürekli olarak arttığı görülür.

Yağışlı gün sayısı: Akören’ de yağışlı gün sayısının toplam 60 gün olduğu görülür. Yağışlı günler Eylül’den Aralık’a kadar bir artış, Ocak, Şubat’ta çok az azalma Mart’ta nispi artma, Nisan ayında tekrar düşme ve Mayıs ayında yeniden artma görülür.

Kar yağışı: Akören’de kar yağışlı günler genel olarak Ekim ve Nisan ayları arasına yayılmıştır. Kar yağışlı günler sayısının en fazla olduğu ay Ocak iken, yedi yıllık süre3 içerisinde en az kar yağışlı gün sayısı Ekim ayındadır.

Toprak özellikleri:

İç Anadolu bölgesinin güneybatısında yer alan Akören ilçesi iklim, anakaya, bitki örtüsü ve morfolojik tesirlerin etkisiyle oluşmuş toprak özelliklerine sahiptir.

Zonal topraklar;

¾    Kireçsiz kahverengi orman toprağı

¾    Kırmızı kestanerengi toprağı

¾    Kırmızı kahverengi Akdeniz toprağı

¾    Kırmızı kahverengi toprak

Azonal topraklar;

¾    Alüvyal topraklar

¾    Kolüvyal topraklar

 

Doğal bitki örtüsü:

Az yağış alan Akören’de saha eğer tarımsal ürünlerle kaplı değilse step bitkileriyle örtülüdür. Yani, Orta Anadolu’nun doğal bitki örtüsü olan step çalışma sahasında çok önemli bir yer kaplamaktadır. Yükseklere çıkıldıkça, özellikle Ulusivri ve Orta Tepelerinde, Avdan, Dutlu, Belkuyu ve Kayasu köyleri civarında orman örtüsü biraz daha fazladır.

Orman alanları: Akören’ de bulunan ormanlar gerçek anlamda bir orman olmadıkları için, ormanaltı florası içindeki bitkiler de genellikle tahripler sonucu bu kesimlere yerleşen step bitkileridir.

 

Step alanları: Step veya bozkırlar, ılıman kuşağın kurak bölgelerinde, özellikle kurak ve sıcak bir yaz mevsiminin hakim olduğu yerlerde yaygın bitki örtüsünü oluştururlar. (Yrd. Doç. Abdurrahman Dinç, Akören ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası,2009)